Využití nové zahrady v EKO stylu

 

Mateřská škola se může pyšnit novou zahradou v přírodním stylu. Projekt s názvem ,,Zahrada mateřské školy Větrná jako součást EVVO" je financován s podporou Operačního programu Životní prostředí s náklady ve výši 1,4 mil. Kč a spoluúčastí města Svitavy ve výši 140 tis. Kč. 

Zahrada je rozdělena do několika koutků a bude sloužit celoročně k rozvoji všech smyslů, hrubé motoriky, koordinace pohybů a k podpoře zájmu o přírodu a okolí. Projekt zahrady vychází z celoškolního dlouhodobého ekologického projektu Náš dub, který je nedílnou součástí školního vzdělávacího programu.

Jako zdroj zábavy slouží dětem i hromady spadaného listí. Velmi oblíbené jsou též pokusy s větrem - pouštění draků.