Ekologická výchova - projekt Náš dub - Den s dubovým mužíčkem

 

V rámci ekologické výchovy a projektu Náš dub rožily starší děti z A - H den s dubovým mužíčkem. Tento kamarád seznámil děti s koloběhem v přírodě v okolí dubu.  Děti zkoumaly přírodniny pod lupou, počítaly a přiřazovaly správný počet. Kaštany a žaludy též posloužily ke hrám malým kuchařům a stavitelům. Dubového mužíčka si děti též nakreslily. Závěr patřil praktickým činnostem na zahradě, kde předškoláci zkoumali vše v okolí dubu, experimentovali se žaludy a sbírali je pro zvířátka.