Den otevřených dveří Základní umělecké školy

 

Předškoláci z celé mateřinky se zúčastnili Dne otevřených dveří ZUŠ, který byl pořádán u příležitosti 70. výročí založení. Děti se seznámily s prostředím, poslechly si koncert, prohlédly si ukázkyvýtvarných  prací a dokonce si zahrály na některé hudební nástroje.