Experimentování - EKO pokusy s vodou

 

Nedílnou součástí vzdělávání dětí je zařazení experimentování a pokusů do výuky. V rámci eko projektu Náš dub a rozvoje přírodovědné gramotnosti děti ze třídy A - horní experimentovaly s vodou. Tekutinu zkoumaly všemi smysly, přelévaly, měřily a zjišťovaly její vlastnosti.