Ukázka činnosti policejních psovodů

 

S prací policie se seznámily zábavnou, hravou formou všechny děti z naší mateřinky. Velké poděkování patří všem psovodům a jejich čtyřnohým miláčkům.