Ukázka činnosti hasičů

 

Velký dík patří svitavským dobrovolným hasičům. Ukázali dětem vůz i své vybavení, které si děti mohly i vyzkoušet. Důležité byly též informace o požární bezpečnosti a praktické ukázky záchranářské činnosti.