Ekologické činnosti - zkoumání přírody, hmyzu a živočichů

 

Děti z naší školičky se často věnují zkoumání přírody a živočichů. Předškoláci umí pracovat s mikrokpem a dalšími pomůckami. Mladší děti mají oblíbenou upu i obrázky hmyzu. Téma broučků se často objevuje i ve výtvarných a pracovních  činnostech dětí. Činnosti probíhají i v terénu v rámci projektu Náš dub.