Dopravní činnosti

 

V rámci dopravní výchovy si děti hravou formou zopakovaly základní dopravní pravidla a předpisy.Byly vedeny ke spolupráci při činnostech a experimentování.