EKO projekt - Náš dub - jarní EKO pokusy, vítání jara pod dubem

 

Jarní počasí probudilo ze zimního spánku i dub na naší školní zahradě. V rámci EKO projektu se děti seznamovaly se změnami v okolí dubu, sázely semínka a zkoumaly první jarní kytičky a rostliny. Samotný dub děti do jarního období  přivítaly jarními tanečky se stuhami a písněmi. Téma jaro a příroda se objevilo i v jejich výtvarných a pracovních činnostech. Samozřejmostí je i následná péče o rostlinky, pravidelné zalévání a pozorování růstu.