Polytechnické činnosti aneb dělání, dělání....

 

Polytechnickým činnostem, konstruktivním činnostem a prožitkovému učení věnuje naše škola velký prostor. Téma Dělání, dělání, které děti seznamuje s prací dospělých je velmi oblíbené. I předškoláci z AH si mnohé vyzkoušeli - používali různé nástroje,vyzkoušeli si mnohé povolání a seznámili se s profesemi dospělých.Toto téma se objevilo též v jejich pracovních a výtvarných činnostech.