Sportovní hry MŠ - třídní kola

 

Sport a zdravý pohyb vůbec má ve vzdělávacím programu naší mateřské školy své pevné místo. Možná i proto se předškoláci pravidelně  umisťují v městských a dokonce i v krajských kolech Sportovních her mateřských škol na předních místech. V předjaří postupně probíhala třídní kola, ze kterých ti nejvíce nadaní postupují do květnového kola městského.