Příprava na zápis a základní vzdělávání

 

Naše mateřská škola klade velký důraz na důkladnou, hravou a komplexní předškolní přípravu. Děti procvičují grafomotoriku, matematické představy, pozornost i soustředění. Téma škola se objevuje i v jejich pracovně - výtvarných aktivitách. Velmi oblíbené jsou i činnosti s interaktivní tabulí. Samozřejmostí jsou každodenní logopedické skupinové hrátky. Pro rodiče je v nabídce beseda o školní zralosti spojená s poradenstvím.