Adventní čas, besídka s nadílkou pro rodiče v B - dolní

 

Pěkně a v tvořivé atmosféře prožívaly adventní čas děti z BD. Vyzdobily si třídu, vyrobily věnec na vánoční jarmark a nazkoušely milé pásmo  pro své nejbližšší. Následná výtvarná délnička se všem líbila, nadílka od čerta s Mikulášem byla super zakončením.