Multikulturní výchova - koncert

 

Multikulturní výchova má nezastupitelné místo v ŠVP. Vždy je hravou, názornou formou. Děti velmi zaujal koncert hudby jiných - indiánských národů, spojený s interaktivní expozicí cizokrajných hudebních nástrojů.