Beseda zdravé zoubky

 

Velký dík patří studentkám Vyšší odborné školy zdravotnické z Hradce Králové. Připravily si pro naše děti interaktivní besedu Zdravé zoubky. Pomocí loutek, velkých pomůcek a básniček seznámily děti se základy zubní hygieny. Děti si vše samy vyzkoušely. Za odměnu dostal každý krásný zubní kartáček.