Příprava na školu s interaktivní tabulí

 

Hravou formou se připravují na školu všichni předškoláčci. Slouží jim k tomu mimo jiné i interaktivní tabule. Touto moderní pomůckou je již vybavena většina prvních tříd, děti tedy přichází k zápisu dle možností optimálně připravené. S informačními technologiemi ve seznamují i mladší děti.