Zdravý životní styl- ovoce a zelenina

 

Výchova ke zdravému životnímu stylu je pevně zakotvena ve školním vzdělávacím programu. Děti se učí plodiny nejen poznávat a zkoumat všemi smysly,  ale i ochutnávat a pravidelně konzumovat. Ti starší si již sami vyzkouší připravu ovocné nebo zeleninové mňamky.Motivy ovoce a zeleniny se objevují i ve výtvarných a dramatických činnostech dětí.