EKO projekt - školní zahrada - sportování, hry i zkoumání

 

Teplé zářijové dny děti tráví na školní zahradě. Ke sportování využívají dřevěné prvky a volné travnaté plochy, ke svým hrám pískoviště i terasy. Kdo má zájem, může zkoumat přírodu kolem nás. Zahrada slouží i plněn činností z projektu Náš dub - důraz klademe na experimentování a osobní prožitek dítěte.