Školní rok 2014 - 2015

 

Cyklistický sportovní výlet ozdravného pavilonu na Cihelnu

Školní rok zakončily tradičně děti z ozdravného pavilonu. Společně se svými rodiči a učitelkami zamířily do areálu Cihelna, kde na ...
Přejít na článek


Hokejbalový turnaj O pohár starosty města Svitavy- 1. místo

Naše mateřská škola se zúčastnila hokejbalového turnaje O pohár starosty města Svitavy. Malí sportovci pod vedeím paní učitelky Petry ...
Přejít na článek


Svitavy - město sportu - sportovní den na stadionu

Že jsou Svitavy evropským městem sportu ví snad každý dospělý . A teď i děti z naší mateřinky. Pedagogové jim v návaznosti na tento ...
Přejít na článek


Experimentování - EKO pokusy s vodou

Nedílnou součástí vzdělávání dětí je zařazení experimentování a pokusů do výuky. V rámci eko projektu Náš dub a rozvoje ...
Přejít na článek


Dopravní hřiště

Bezpečný pohyb v silničním provozu si na dopravním hřišti vyzkoušely starší děti.


Výlet C pavilonu - cesta za pokladem v Litomyšli

Krásného prostředí zámeckých zahrad v Litomyšli si vybraly pro svou cestu za pokladem děti z pavilonu C. Počasí jim přálo, poklad byl ...
Přejít na článek


Berušky a Broučci na zahradě

Krásného letního počasí využily k letním hrátkám a sportování  na zahradě i nejmladší děti ze třídy Berušek a Broučků.


Slavnostní šerpování předškoláků

Slavnostním šerpováním skončila docházka do školky pro všechny naše předškoláky. Za zvuků písně : Pápá, čau mami, pápá, dnes ...
Přejít na článek


Hladit dovoleno aneb exotická zvířátka

Zajímavou interaktivní a dotykovou výstavu exotických zvířátek shlédly všechny děti. Dozvěděly se mnoho poučného o životě těchto ...
Přejít na článek


Ukázka činnosti policejních psovodů

S prací policie se seznámily zábavnou, hravou formou všechny děti z naší mateřinky. Velké poděkování patří všem psovodům a jejich ...
Přejít na článek


Žlutý sluníčkový den

Letní dny oslavily netradičně děti z B- dolní. I se svými učitelkami zářily jako sluníčka po celý den. Slavily totiž žlutý, ...
Přejít na článek


Oslava dětského dne - karneval a soutěže na zahradě

Za hojné účasti rodičů a pozornosti veřejnosti prošel po okolí mateřské školy průvod dětí v maskách. Program k oslavě dětského ...
Přejít na článek


Ekologické aktivity,návštěva květinářství

Teplého počasí využily děti k osazování venkovních záhonů a k péči o rostlinky. Předškoláci ze třídy B- dolní se dokonce ...
Přejít na článek


Cesta za vodníkovým pokladem

Víte kde je ukrytý vodníkův poklad? Na to vám odpoví děti z A - dolní, které ho hledaly v okolí školky. Cestou plnily různé úkoly a ...
Přejít na článek


Školní výlet do Litomyšle

Šest tříd dětí se vydalo na školní výlet do Litomyšle. Čekala na ně dětská kostýmovaná  komentovaná prohlídka se slečnou ...
Přejít na článek


Výprava do vodárenského lesa

Do krásného prostředí vodárenského lesa vyrazily starší děti. Využily připravené interaktivní prvky, zkoumaly přírodniny lupou i ...
Přejít na článek


Svatba na radnici

V rámci prožitkového učení o rodině prožily děti z odloučeného pracoviště dopoledne na svitavské radnici. Děti se s nadšením ...
Přejít na článek


Princeznička na bále aneb den na zámku

Pohádkové dny prožívají děti z naší školky. V rámci prožitkové učení si vyzkoušely, jak se asi žilo na zámku a hradě. Nejprve se ...
Přejít na článek


Veselo na stadionu

Mladší děti ze stadionu se věnují nejrůznějším aktivitám a prožitkovým činnostem. Samy si nasbíraly pampelišky na limonádu, ...
Přejít na článek


Výlet za zvířátky do Janova

Za zvířátky do Janova se vydaly děti ze stadionu. Prohlédly si farmu, koníky i cvičené pejsky. Také si vyrobily ve výtvarné dílně ...
Přejít na článek


Besídka ke Dni matek

Maminky v pavilonech B a C dostaly od svých dětí k svátku krásný dárek. Děti maminkám předvedly pásmo písní a básní a předaly ...
Přejít na článek


Ukázka činnosti hasičů

Velký dík patří svitavským dobrovolným hasičům. Ukázali dětem vůz i své vybavení, které si děti mohly i vyzkoušet. Důležité ...
Přejít na článek


Den matek - vystoupení Svitaváčku

Pěvecký sbor Svitaváček zazpívaljiž tradičně všem maminkám k jejich svátku v krásných prostorách Ottendorferova domu,pod vedením ...
Přejít na článek


Sportování v hale

Že jsou Svitavy v roce 2015 městem sportu ví každý. A že ve sportovní hale na stadionu zní smích dětí z naší mateřinky, víte teď i ...
Přejít na článek


Prožitkové učení - péče o miminko

Nedělní den matek oslaví i naše děti se svými maminkami. V tomto období si více než kdy jindy povídáme o rodině, jejích členech a ...
Přejít na článek


Oslava čarodějnic

Děti společně se svými učitelkami vesele oslavily tradici čarodějnic. V kostýmech prožily celé dopoledne- cvičení střídaly ...
Přejít na článek


Sportovní hry - městské kolo

Městské kolo sportovních her se konalo v hala Na střelnici. Děti s nadšením soutěžily, diváci fandili a tleskali výkonům kamarádů. V ...
Přejít na článek


Ekologické činnosti - zkoumání přírody, hmyzu a živočichů

Děti z naší školičky se často věnují zkoumání přírody a živočichů. Předškoláci umí pracovat s mikrokpem a dalšími pomůckami. ...
Přejít na článek


Psí spřežení

Velmi zajímavé dopoledne prožily děti v prostorách odloučeného pracoviště na stadionu.. Čekalo na ně psí spřežení tažené ...
Přejít na článek


Interaktivní tabule

Nejen předškoláci, ale i mladší děti se seznamují s prací na interaktivní tabuli. Děti ze třídy A-dolní zde plnily hravou formou ...
Přejít na článek


Na zahradě pod dubem, tam si rádi pobudem...

Děti při pobytu venku tráví nejraději svůj čas na školní zahradě. Také třídy z pavilonu A rády chodí na zahradu, zvláště když ...
Přejít na článek


Divadlo ve Fabrice - Pohádky pod Řípem

O naší historii se zábavnou formou dozvěděly nové poznatky všechny děti. Známí herci pan Přeučil a paní Hrušková sehráli ...
Přejít na článek


Oslava Dne Země - zelený den

Součástí EKO projektu Náš dub jsou i společné oslavy Dne Země. Děti ze třídy B - dolní toto pojaly jako veselý zelený den. Od rána ...
Přejít na článek


Beseda s hasiči

Na besedu o požární prevenci se těšili všichni předškoláci. Dozvěděli se nové poznatky o práci hasičů, o správném chování při ...
Přejít na článek


Kočičí den - aneb když kočky spolu jdou.....

Netradiční den plný kočičícho mňoukání prožily děti ze třídy AH. Nejprve se seznámily s kočičím životem.  Potom si se ...
Přejít na článek


Psí kusy aneb den s pejsky

Děti ze třídy A - horní prožily veselý den plný pejsků. Téma čtyřnohých kamarádů je provázelo celým dnem - cvičením, volnými ...
Přejít na článek


EKO projekt - jarní sázení rostlinek a péče o zahradu

Děti ve třídě na Stadionu se zapojily do celoškolního dlouhodobého projektu Náš dub. Nejprve pohrabaly a uklidily prostory v okolí ...
Přejít na článek


Plnění ozdravného programu - dechová rehabilitace, ozdravná flétna

Děti z A pavilonu, zařazené v ozdravném prgramu se pravidelně věnují s asistentkou dechové rehabilitaci. Její součástí je i hra na ...
Přejít na článek


EKO projekt - Náš dub - jarní EKO pokusy, vítání jara pod dubem

Jarní počasí probudilo ze zimního spánku i dub na naší školní zahradě. V rámci EKO projektu se děti seznamovaly se změnami v okolí ...
Přejít na článek


Hledání velikonočního zajíčka

Děti ze třídy B - dolní oslavily svátky jara hledáním velikonočního zajíčka. Po splnění veselých úkolů na ně čekala sladká ...
Přejít na článek


Dopravní činnosti

V rámci dopravní výchovy si děti hravou formou zopakovaly základní dopravní pravidla a předpisy.Byly vedeny ke spolupráci při ...
Přejít na článek


Ozdravný program - cvičeníčko

Děti z ozdravného pavilonu mají 2x týdně na programu rehabilitační cvičení. Rehabilitace probíhá vždy hravou a veselou ...
Přejít na článek


Veselé jaro - červený den v B - dolní

Jaro a velikonoční svátky přivítaly veselými barevnými dny děti ze třídy B -dolní.


Rozkvetlá školka

Do jarní výzdoby školky se na Stadionu zapojily nejen učitelky, ale na výtvarné dílně i rodiče s dětmi. 


Tvoříme kraslice na výzdobu náměstí - Skořápkovník

Děti se svými učitelkami  se již několik let zapojují do akce Skořápkovník. Jedná se o tvoření kraslic, které následně ozdobí ...
Přejít na článek


Karneval na Stadionu

Veselý karnevalový den plný písniček prožily nejmladší děti na Stadionu. 


Návštěva v muzeu - gramofony

Zajímavou aktivitu  si nenechaly ujít děti z B -dolní. Navštívily svitavské muzeum a v něm interaktivní  výstavu gramofonů a ...
Přejít na článek


Podpora předčtenáské gramotnosti - návštěva knihovny

Lásku ke knihám získává dítě již v útlém věku. I proto kroky dětí z naší školky míří každoročně do místní knihovny, kde se ...
Přejít na článek


Pečeme chleba

Děti ze třídy A - horní si vyzkoušely (v rámci integrovaného bloku o profesích) upéci chleba. Vážily, míchaly a přidávaly surovimy. ...
Přejít na článek


Polytechnické činnosti aneb dělání, dělání....

Polytechnickým činnostem, konstruktivním činnostem a prožitkovému učení věnuje naše škola velký prostor. Téma Dělání, dělání, ...
Přejít na článek


Haloterapie - jarní ozdravná kůra v solné jeskyni

Děti z ozdravného pavilonu zahájily jarní ozdravnou měsíční  kůru v solné jeskyni. Zdravý slaný vzduch prosycený minerály jim ...
Přejít na článek


Interaktivní výstava v muzeu

Předškoláci ze třídy A - horní se byli podívat do místního muzea. Jejich cílem byla výstava Přehlídka 2015 - výstava umělců ze ...
Přejít na článek


Masopust

Konec zimy je období maškar, tance, veselí - prostě masopustu. Jak si tento svátek užívaly děti z C pavilonu, posuďte sami....


Prožitkové učení - u lékaře

Jak to chodí u lékaře? A jak ošetřit odřené koleno? Tohle vše již díky prožitkovému učení vědí děti ze Stadionu.


Zimní vycházka

Děti z naší školičky chodí na vycházky do přírody i v zimním období. Do blízkého lesa se vydala i třída u Stadionu.


Prožitkové učení - na záchrance

Děti ze třídy Berušek se byly v rámci prožitkového učení podívat na Záchrannou službu.  Dozvěděly se, co takový záchranář ...
Přejít na článek


Sportovní hry MŠ - třídní kola

Sport a zdravý pohyb vůbec má ve vzdělávacím programu naší mateřské školy své pevné místo. Možná i proto se předškoláci ...
Přejít na článek


EKO projekt - dobroty pro ptáčky

Celoškolní dlouhodobý ekologický projekt Náš dub je inspirací pro činnosti dětí i v zimním období.Starší děti provádí ...
Přejít na článek


Veselé dny na Stadionu

Děti ze třídy na Stadionu prožívají veselé dny plné her, cvičení, písniček a tvoření. Samozřejmostí je i poznávání nového, ...
Přejít na článek


Berušky u interaktivní tabule

Děti ze třídy Berušek navštívily třídu s interaktivní tabulí, kde si hravou formou procvičily barvy, tvary, znaky ročních dob a ...
Přejít na článek


Sněhuláček panáček

Děti ze třídy B - dolní prožily veselý sněhulácký týden. Sněhuláka si nejen postavily, ale i tvořily z různých, často ...
Přejít na článek


Příprava na zápis a základní vzdělávání

Naše mateřská škola klade velký důraz na důkladnou, hravou a komplexní předškolní přípravu. Děti procvičují grafomotoriku, ...
Přejít na článek


Návštěva prvních tříd ZŠ Felberova

Předškoláci se již moc a moc těší k zápisu. Proto s radostí přivítali možnost podívat se do prvních tříd. Sedli si do opravdových ...
Přejít na článek


Hurá na kopec - U stadionu

Ideálního zimního počasí využily děti ze řídy U stadionu a vydaly se řádit na blízký kopec. 


Průvod tří králů

Děti z C pavilonu prošly celou školku jako průvod tří králů. Měly krásné masky, které si samy vytvořily. V každé třídě ...
Přejít na článek


Zimní radovánky

Sněhová nadílka udělala radost malým i větším dětem z naší školky. 


Vánoce U stadionu

Děti ze třídy U stadionu prožívaly předvánoční čas velmi pestře. Byly se podívat na betlém, pekly cukroví v muzeu a učily se ...
Přejít na článek


Vánoční výstava pro rodiče ...aneb jarmark nápadů

Dne 10.12.2014 proběhla v naší mateřské škole výstava vánočních výrobků s názvem: Vánoční těšení aneb ,, jarmark nápadů ,, ...
Přejít na článek


Vánoce v muzeu

Předškoláci ze třídy B - horní si čekání na štědrý den zpříjemnili návštěvou muzea. Na vánoční výstavě si děti připomněly ...
Přejít na článek


Vánoční těšení

Všechny dětičky z naší školičky se již nemohou dočkat vánoc. Program MŠ jim toto těšení dělá přímo kouzelným. Ve třídách se ...
Přejít na článek


Adventní čas, besídka s nadílkou pro rodiče v B - dolní

Pěkně a v tvořivé atmosféře prožívaly adventní čas děti z BD. Vyzdobily si třídu, vyrobily věnec na vánoční jarmark a nazkoušely ...
Přejít na článek


Mikulášské posezení s tvořivou dílnou - A pavilon

Děti z A - pavilonu si pro své rodiče a prarodiče připravily v adventním čase milý dárek. Nacvičily si mikulášské vystoupení plné ...
Přejít na článek


Mikulášská besídka a tvoření ve třídě B - horní

Předvánoční čekání si zpříjemnili předškoláci ve třídě B- horní. Nacvičily si pásmo písniček a tanečků, které předvedli ...
Přejít na článek


Pečení cukroví

Děti ze třídy B - horní se již moc těší na vánoce. Upekly si tedy s předstihem vánoční cukroví. To bylo vůně po celé školce!!


Multikulturní výchova - koncert

Multikulturní výchova má nezastupitelné místo v ŠVP. Vždy je hravou, názornou formou. Děti velmi zaujal koncert hudby jiných - ...
Přejít na článek


Beseda zdravé zoubky

Velký dík patří studentkám Vyšší odborné školy zdravotnické z Hradce Králové. Připravily si pro naše děti interaktivní besedu ...
Přejít na článek


Modrý Šmoulí den

Modrý Šmoulí den   Děti ze třídy Berušek procvičovaly barvičky. Zkoušely je míchat, sledovaly, která barva vznikne, hrály ...
Přejít na článek


Plnění ozdravného programu - cvičení

Jednou týdně vždy  ráno  provádí s dětmi cvičení podle instrukcí rehabilitačních pracovnic zdravotní asistentka. ...
Přejít na článek


Příprava na školu s interaktivní tabulí

Hravou formou se připravují na školu všichni předškoláčci. Slouží jim k tomu mimo jiné i interaktivní tabule. Touto moderní pomůckou ...
Přejít na článek


EKO projekt - zkoumání a experimentování - téma les

Starší děti ze třídy B - dolní si vybraly ke svému tvoření, zkoumání a experimentování téma podzimního lesa. Využily tradiční i ...
Přejít na článek


Halloweenský lampionový průvod

Děti z naší školičky si užívají podzimní dny. Ve školce dlabaly dýně, zdobily školku do podzimních barev  a vše vyvrcholilo ...
Přejít na článek


Podzim u Broučků

Nejmladší děti ze třídy Broučků již mají první měsíce školky za sebou. Dokáží si krásně hrát, tvořit a dokonce si již pro ...
Přejít na článek


EKO projekt - Zkoumání a experimentování - téma veselý halloween

Předškoláci ze třídy AH se již těší na plánovaný dýňový lampionový průvod. Dýně si nejenom namalovali a vymodelovali, ale vše ...
Přejít na článek


Cvičení v tělocvičně ZŠ Felberova

V rámci spolupráce se ZŠ Felberova a plnění školního vzdělávacího programu -,, .....zdravé tělo, denně by se hýbat mělo" ...
Přejít na článek


EKO projekt - pouštění draků, pokusy s větrem

Podzimního větrného počasí využili pedagogové s dětmi k tradiční zábavě - k pouštění draků. Starší děti se seznámily s větrem ...
Přejít na článek


EKO projekt - máme rádi zvířata

Děti ze třídy AH se v rámci ekologické výchovy  učí pečovat o rybičky a exotického obřího šneka, které mají ve své třídě. ...
Přejít na článek


EKO projekt - Podzimní hrátky s přírodninami

Na podzim děti ze všech tříd využívají darů podzimu, semínek a dalších přírodnin ke svým hrám, tvoření i zábavné výuce. ...
Přejít na článek


Dýňové hrátky v B pavilonu

Dýně jsou oslavou podzimu a proto je ke svému tvoření využila třída B - dolní.


Vystoupení Svitaváčku v muzeu

V muzeu začala soutěžní výstava poštovních známek. Je to nejvýznamnější filatelistická událost tohoto roku. Proto nás velmi ...
Přejít na článek


Prožitkové učení - návštěva dětského oddělení v nemocnici

Děti z pavilonu B navštívily dětské oddělení v nemocnici. Dozvěděly se zajímavou formou mnoho nového o lidském těle, o zdraví a ...
Přejít na článek


Hledání krtečkova pokladu

Děti ze třídy A-dolní se jednoho podzimního dne vydaly hledat "Krtečkův poklad". Splnily jednoduché úkoly, proběhly se po hřišti a ...
Přejít na článek


Zdravý životní styl- ovoce a zelenina

Výchova ke zdravému životnímu stylu je pevně zakotvena ve školním vzdělávacím programu. Děti se učí plodiny nejen poznávat a zkoumat ...
Přejít na článek


Nový školní rok u Berušek

Začal nový školní rok a do třídy Berušek přišly nové děti. Společně se seznamují s novým prostředím i s novými kamarády. ...
Přejít na článek


EKO projekt - školní zahrada - sportování, hry i zkoumání

Teplé zářijové dny děti tráví na školní zahradě. Ke sportování využívají dřevěné prvky a volné travnaté plochy, ke svým hrám ...
Přejít na článek


Ukázková hodina rehabilitačního cvičení

Ozdravný  pavilon již v začátkem září připravil první akci pro rodiče. Ve spolupráci s fyzioterapeutkou Jitkou Patočkovou připravily ...
Přejít na článek


Zelený den v A pavilonu

V rámci projektových barevných dnů si veselý zelený den užily děti z A pavilonu. Všichni přišli v zeleném oblečení,  společně ...
Přejít na článekBarevné dny v A pavilonu

Začal nový školní rok a v A pavilonu jsme přivítali nové kamarády. A začali jsme zvesela - všichni společně jsme si hráli na barevné ...
Přejít na článek


Plavání

V měsíci září začal pro starší děti z naší mateřinky základní plavecký výcvik. Děti se hravou formou seznamují s vodou a ...
Přejít na článek