Sportovní cyklovýlet A - pavilonu

 

Na již tradiční cyklovýlet se sportem a soutěžemi se moc těšily děti i rodiče z A - pavilonu. Hlavní náplní byly veselé sportovní soutěže pro celé rodiny, dětská diskotéka a závěrečné grilování. Letos přibyla nová atrakce - koníci z Bonanzy Vendolí. Děti koníky nejenom krmily, ale mohly se i povozit. Všem pracovníkům Bonanzy patří náš dík. Dík patří i rodičům, kteří s dětmi aktivně prožili svůj volný čas. 

http://www.osbonanza.cz/