Mateřská škola
Svitavy - Lány

Projekt spolufinancován Evropskou unií

Název projektu: Rozvoj MŠ Svitavy - Lány  

Reg. č. : CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003961

Výše podpory: 368 388 Kč        

Datum zahájení projektu: 01. 05. 2017                                                                      

Předpokládaný datum ukončení projektu:30.04.2019                                                               

Předpokládaná doba trvání: 24 měsíců

Projekt je zaměřen na podporu a rozvoj následujících témat: personální podpora pro dvouleté děti, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči.

Vybrané aktivity:

Chůva – personální podpora MŠ                                                                                        

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – chůvu k předškolním pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ                                                     

Cílem je podpořit dlouhodobé vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků formou ucelených vzdělávacích programů. Vzdělávání bude probíhat v následujících oblastech: čtenářská pregramotnost, matematická pregramotnost, inkluze.

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ       

lem aktivit je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ                                                               

Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol, a to prostřednictvím absolvování akreditovaného vzdělávacího programu zaměřeného na osobnostně sociální rozvoj dvouletých dětí v MŠ.

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 – čtenářská pregramotnost              

Cílem aktivity je podpořit profesní růst ped. pracovníků v oblasti čtenářské pregramotnosti.

 

 
 
 
Mateřská škola ve Svitavách - Lánech  funguje jako mateřská škola od 5. 12. 1946. MŠ je dvoutřídní s kapacitou 56 dětí. 

V přízemí budovy se nachází 1.třída MŠ, lehárna a šatny obou tříd a umývárna. Lehárna je stabilní, lehátka nemusíme skládat. Třída je dostatečně velká pro hry dětí. Děti mají volný přístup k hračkám i ke stavebnicím. V prvním patře budovy se nachází 2.třída. Třída je prostorná, světlá účelně vybavená jednoduchým nábytkem, který umožňuje dětem volný přístup k hračkám.

Vedle třídy je jídelna společná s ložnicí. Do jídelny vede výdejní okénko z kuchyně. Dětem to umožňuje samostatně si jídlo vybírat. Ložnice je ve 2.třídě také stabilní. Umývárna s WC je přes chodbu. Složení dětí ve třídách je podle věku. V 1.třídě jsou mladší děti a ve 2.třídě jsou starší děti a předškoláci.


Projekty v rámci MŠ

„Areál mateřské školy tvoří patrová budova mateřské školy a rozlehlá zahrada. Zahrada ježí v jihozápadní části areálu, má i ...
Přejít na článekTřídy

Máme dvě třídy s 56 dětmi ve věku od tří do šesti let. Prostory jsou po rekonstrukci zmodernizované. (šatny, umývárny, hala, ...
Přejít na článek


Informace pro rodiče

Uzavření MŠ o prázdninách  MŠ bude uzavřena v období od 3. 7. - 9. 8.  2017.    V době uzavření ...
Přejít na článek


Akce školy

                                      ...
Přejít na článekKontakt

Mateřská škola Svitavy Úvoz 93/1 568 02 Svitavy, Lány tel: 1. třída - 733 143 146 2. třída - 733 143 145 paní ...
Přejít na článek