My tři králové jdeme k vám.....

 

Děti z C- pavilonu si 6. ledna připomněly tradici Tří králů. Seznámily se s jejich jmény, s jejich poselstvím a s tím, co přinesli Ježíškovi. Vyrobily si korunky z odpadového materiálů a za zpěvu písní a koled prošly celou školkou popřát svým kamarádům a učitelkám do Nového roku jen to nejlepší