Příprava na školu s interaktivní tabulí

 

Děti z naší mateřské školy mají možnost využít k rozvoji svých schopností interaktivní tabuli. Činnosti s touto pomůckou jsou u dětí velmi oblíbené. K procvičení vědomostí, paměti i pozornosti  slouží moderní výukové programy