Čertovské dopoledne v ZŠ Felberova

 

Předškoláci ze všech pavilonů přijali s radostí pozvání kamarádů ze ZŠ Felberova na andělsko - čertovské dopoledne. Děti si poslechly pásmo plné čertích písniček, zazpívaly si a zatancovaly. Nechyběly ani andělské výtvarné dílny a zdobení perníčků. Všichni se s radostí zapojili i do chytání ryb, sestavování skládanek a sportování na lezecké stěně. Pedagogům i žáíkům ZŠ Felberova patří náš velký dík.