Týden zdraví v B - dolní

 

V rámci výchovy ke zdravému životnímu stylu prožily děti ze třídy B - dolní týden zdraví. Zkoumaly fungování všech smyslů, pojmenovávaly části těla a  dozvěděly se nové poznatky o ochraně zdraví. Jejich pracovně - výtvarné aktivity a námětové hry se též  týkaly tohoto tématu