Podzimní tvoření a zkoumání ve třídě B - dolní

 

Děti ze třídy B - dolní využily ve svých činnostech všeho, co nám barevný podzim poskytuje. Měly příležitost zkoumat a počítat houby, vyrábět společnou stonožku z listí, cvičit s kaštany i tvořit z kaštanů, žaludů a jeřabin. Jejich výtvory zdobí prostory MŠ.