Třídy

Děti jsou do mateřské školy a mateřské školy speciální přijímány dle řádných kritérií zápisu do MŠ.

TŘÍDA KAPACITA VOLNÝCH MÍST
1. třída  7 0
2. třída 18 0
3. třída 23 0
4. třída 25 0
5. třída 25 0
6. třída - MŠ při zdravotnickém zařízení 10 0

Školka poskytuje vzdělávání dětí předškolního věku v souladu s cíli předškolního vzdělávání, které jsou dány Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a podrobněji rozpracovány do Školního vzdělávacího programu.