Rehabilitační cvičení

 

Děti z A pavilonu, které jsou zařazeny na doporučení lékaře v ozdravném programu již zahájily pravidelné RHB cvičení. Pod vedením zkušených fyzioterapeutek se koná každou středu. Děti si protáhnou a posílí všechny svaly a zopakují si správné držení těla. Velký důraz je kladen na dechovou rehabilitaci, indivinduální míčkování  a na masáže plosek nohou.