EKO projekt - den s Lesy ČR

 

Předškoláci se zúčastnili v areálu rybníka Rosnička Dne s Lesy ČR. Děti se v rámci lesní pedagogiky dozvěděly mnoho zajímavého o životě zvířátek a ochraně přírody, zahrály si lesní soutěže a nechybělo ani sportování.