Ukázka činnosti policejních psovodů

 

Děti s nadšením sledovaly ukázku práce psovodů.Dozvěděly se zajímavosti o práci policie, o výcviku psů i o zásadách bezpečného chování. Moc děkujeme!!