Beseda s Policií ČR v mateřské škole

 

V rámci minimálního preventivního programu si děti z naší mateřské školy vyslechly zajímavou besedu s Policií ČR. Seznámily se nejen s prací Policie, ale dozvěděly se důležité věci pro svoji osobní bezpečnost a bezpečnost v silničním provozu. Velký ohlas měla praktická ukázka policejních pomůcek.