Sportovní hry mateřských škol

 

Již pátým rokem se svitavské mateřské školy zúčastňují sportovních her, které se konají v duchu olympijských tradic, fair play, výchovy ke zdravé výživě a odborné metodiky spojené se zdravým pohybem předškoláků. Naše mateřská škola má velmi úspěšnou tradici v těchto Sportovních hrách mateřských škol. Nyní probíhají v MŠ Větrná třídní a školní kola. Talentované děti pilně trénují pod dohledem zkušené učitelky všech pět soutěžních disciplín. Sport a vůbec pohybové činnosti mají v ŠVP MŠ Větrná důležité místo, tak se tedy všichni řídíme heslem ,,Březen, duben, květen- hodně sportu dětem".