Pohádkový týden

 

Děti ze třídy B dolní prožily pohádkové dny. Téma pohádek prolínalo všemi činnostmi - od volných her, přes ranní cvičení až po řízené činnosti. Děti velmi zaujaly i činnosti dramatické, kde si samy vyzkoušely hry rolí i zahrát divadlo svým kamarádům. Pohádky zkrátka patří k dětství.....