Tři králové 2013

 

Děti z oddělení C - horní připravily se svými učitelkami pásmo vyprávění a koled ke svátku Tří králů. Obešly celou školku, zazpívaly, rozdaly sladkosti a seznámily děti, učitelky i provozní zaměstnance s tímto biblickým příběhem. Patří jim náš potlesk a poděkování.