Experimentování a zkoumání

 

Nedílnou součástí školního vzdělávacího programu je zkoumání, experimentování a manipulace s materiálem. Podzimní příroda nabízí dětem mnoho objektů k prozkoumání. Činnosti s materiálem a předměty zařazujeme často do vzdělávací nabídky, děti mají příležitost se jim věnovat i při pobytu venku.