Slavíme Halloween

 

Halloween, svátek, který je úzce spjat s tradicemi a zvyky starých Keltů, nemá v České republice dlouhou tradici. Oblíbily si jej však v poslední době i naše děti. Na tento popud uspořádala mateřská škola Větrná Halloweenské dopoledne. Hlavním bodem byla výstava dýní, kterou pro své kamarády připravila jednotlivá oddělení. Děti se svými učitelkami vyráběly dýňové panáčky a lucerničky, zapojil se i výtvarný kroužek. Tyto výtvory mohly děti v expozici nejen obdivovat, ale jednotlivé druhy dýní si osahat a prozkoumat. Závěrem nechyběl ani strašidelný rej a diskotéka v maskách.