Školní rok 2012 - 2013

 

Vystoupení Svitaváčku v parku

Dne 8. Června 2013 se Svitaváček představil široké veřejnosti Svitav na akci města: „Dětský den 2013“.


Cyklovýlet A pavilonu

Pod heslem Cyklovýlet aneb hodinka se sportem se nesla jedna ze závěrečných akcí ozdravného pavilonu. Děti se svými rodiči a sourozenci ...
Přejít na článek


Sportovní hry - finále v Pardubicích

Naši malí sportovci získali na finále sportovních her v Pardubicích po bojovném výkonu 2. místo. Od zlata nás dělil pouze bod. ...
Přejít na článek


Školní výlet A - pavilonu

Pojedeme tam a zpátky, pojedeme za zvířátky.....To bylo motto výletu A - pavilonu do Záchranné stanice pro živočichy Zelené ...
Přejít na článek


Oslava dětského dne - karneval

Letošní oslavě dětského dne s tradičním karnevalem nepřálo deštivé počasí. I přesto si děti z naší mateřské školy tento den ...
Přejít na článek


Oslava Dne matek

Děti z oddělení B - dolní vlastnoručně upekly svým maminkám k svátku cukroví a předaly jej na besídce. Nacvičily si pásmo písniček ...
Přejít na článek


Výlet do Poličky

Ve čtvrtek 23. 5. 2013 jela třída CH autobusem na výlet do Poličky. Během dopoledního programu si děti prohlédly Městský ...
Přejít na článek


Ukázka činnosti policejních psovodů

Děti s nadšením sledovaly ukázku práce psovodů.Dozvěděly se zajímavosti o práci policie, o výcviku psů i o zásadách bezpečného ...
Přejít na článek


Školní výlet C pavilonu

Děti z C pavilonu již mají za sebou první školní výlet. Mají spoustu zážitků z Poličky, kde navštívily muzeum. Interaktivní ...
Přejít na článek


Beseda s Policií ČR v mateřské škole

V rámci minimálního preventivního programu si děti z naší mateřské školy vyslechly zajímavou besedu s Policií ČR. Seznámily se nejen ...
Přejít na článek


Svět pohádek - dramatické činnosti

Děti z A pavilonu si užily pohádkový čas. Pohádky si nejenom četly a vyprávěly, ale měly příležitost si kouzelné příběhy i ...
Přejít na článek


Divadlo a výstava ve Fabrice

Děti z naší mateřské školy navštívily centrum Fabrika. S nadšením se podívaly na loutkovou pohádku Šípková Růženka. Poté si ...
Přejít na článek


Vystoupení Svitaváčku

V neděli 12.5.2013 vystoupil, již tradičně touto dobou, pěvecký sbor Svitaváček v Ottendorfově domě. Děti zazpívaly pro své ...
Přejít na článek


Jedeme do Pardubic!!! Hurá, postoupili jsme!!!

Již pátým rokem se svitavské mateřské školy zúčastňují sportovních her, které se konají v duchu olympijských tradic, fair play, ...
Přejít na článek


Prožitkové učení - EKO pokusy, návštěva květinářství

V rámci ekologické výchovy se děti z MŠ Větrná věnují v jarních měsících nejrůznějším EKO pokusům a ekologickým projektům. ...
Přejít na článek


Prožitkové učení - návštěva Policie

Děti ze třídy B dolní navštívily služebnu Policie České republiky - Obvodní oddělení Svitavy. Předškoláci se při besedě ...
Přejít na článek


Oslava čarodějnic v mateřské škole

Ve čtvrtek 30.4. se naše mateřská škola změnila v ráj čarodějnic, čarodějů, černých koček a kouzel. Děti prožily veselé ...
Přejít na článek


Prožitkové učení - rodina, péče o miminko.

Na nadcházející Den matek se s láskou připravují i děti z naší mateřské školy. Se svými učitelkami tvoří přáníčka a drobné ...
Přejít na článek


Sportovní hry mateřských škol

Již pátým rokem se svitavské mateřské školy zúčastňují sportovních her, které se konají v duchu olympijských tradic, fair play, ...
Přejít na článek


Velikonoce – svátky jara

V oddělení C – horním proběhla v těchto dnech Velikonoční dílna. Během odpoledne si děti s rodiči a prarodiči vyrobily velikonoční ...
Přejít na článek


Ahoj pejsci aneb canisterapie

V rámci prožitkového učení zavítali do naší školky psi speciálně vycvičení na blízký kontakt s dětmi. Naši nejmladší se ...
Přejít na článek


Jarní ozdravná kůra v solné jeskyni

Sychravé březnové dny si zpříjemňují děti z ozdravného pavilonu. Každý týden dochází do solné jeskyně na ozdravnou kůru tzv. ...
Přejít na článek


Do muzea za pohádkou

K dětství patří neodmyslitelně pohádky. A což takhle pohádka dobře známá, filmová? Oblíbenou Arabelu si připomněly děti z naší ...
Přejít na článek


Prožitkové učení - Eskymácká výprava

Děti ze třídy A - horní prožily eskymácké dny. Celý týden se seznamovaly se zvířaty, obyvateli a životními podmínkami na pólech. ...
Přejít na článek


Prožitkové učení - návštěva dětského oddělení v nemocnici

Předškoláci z pavilonů A, B se byli formou hravé exkurze seznámit s dětským oddělením v nemocnici. Paní učitelka jim vše ochotně ...
Přejít na článek


Exkurze v nemocnici

Třída C horní /Broučci/, v rámci TVP, navštívila svitavskou nemocnici. Děti si zde prohlédly zázemí nemocnice a během prohlídky ...
Přejít na článek


Masopustní karneval

Ve třídě C horní /Broučci/ si děti se svými učitelkami připoměly tradiční zvyk Masopust. Děti si během dopoledne vyrobily masky, ...
Přejít na článek


Pohádkový týden

Děti ze třídy B dolní prožily pohádkové dny. Téma pohádek prolínalo všemi činnostmi - od volných her, přes ranní cvičení až po ...
Přejít na článek


Tři králové 2013

Děti z oddělení C - horní připravily se svými učitelkami pásmo vyprávění a koled ke svátku Tří králů. Obešly celou školku, ...
Přejít na článek


Návštěva předškoláků v Zákl. škole Felberova

V rámci přípravy k zápisu navštívili předškoláci se svými pedagogy výuku v prvních třídách ZŠ Felberova. Děti se posadily do ...
Přejít na článek


Vánoční těšení

Děti z C pavilonu se již nemohou dočkat vánoc. Vánoční těšení jim zpříjemnilo společné pečení perníčků a výroba sladkých ...
Přejít na článek


Mikulášské a vánoční besídky 2012

Mikulášské a vánoční besídky s tvořivými dílnami Aby všichni prožili předvánoční čas v pohodě a pospolu, připravily ...
Přejít na článek


Spolupráce se základní školou Felberova, Svitavy

Naše mateřská škola úzce spolupracuje se Základní školou Felberova Svitavy. Předškoláci mají možnost navštěvovat tělocvičnu této ...
Přejít na článek


Slavíme Halloween

Halloween, svátek, který je úzce spjat s tradicemi a zvyky starých Keltů, nemá v České republice dlouhou tradici. Oblíbily si jej však v ...
Přejít na článek


Svitavský slavík

Základní umělecká škola Svitavy pořádá letos již 3.ročník soutěže ve zpěvu populární hudby pod názvem Svitavský slavík. Naši ...
Přejít na článek


Prožitkové učení aneb hrajeme si doopravdy – ovocný salát

Že je ovoce našemu zdraví velmi prospěšné vědí již nejmladší děti z naší školky. A jsou tak šikovné, že si za dozoru svých ...
Přejít na článek


Den stromů - součást školního ekoprojektu

Děti a rodiče z MŠ Větrná se zapojili do ekoprojektu "Náš dub" společnou interaktivní výstavou ke Dni stromů. Akci předcházel týden ...
Přejít na článek


Sluníčkový den

V naší mateřské škole běží již čtvrtým rokem v ozdravném pavilonu oblíbený projekt Barevné dny. Po červeném, zeleném a velmi ...
Přejít na článek


Nové vybavení školní zahrady

Děti z naší mateřské školy se s podzimem dočkaly nejen opravené budovy, ale i krásného dětského hřiště. Školní zahrada rozkvetla ...
Přejít na článek


Škola v novém kabátě

Po několika měsících náročných oprav byla dokončena realizace díla Snížení energetické náročnosti budov MŠ Svitavy, Větná 11. ...
Přejít na článek


Experimentování a zkoumání

Nedílnou součástí školního vzdělávacího programu je zkoumání, experimentování a manipulace s materiálem. Podzimní příroda ...
Přejít na článek


Dramatické činnosti

Hraní divadla, pohádek a hra rolí se těší mezi dětmi velké oblibě. Každý chce tahat řepu, kvákat jako žabka, vrtět psím ocáskem - ...
Přejít na článek


Šmoulí den

Nejmladší děti z C pavilonu se v pátek 16 . 11. velmi těšily do školky. Čekal je totiž modrý Šmoulí den. V rámci aktivity Barevné ...
Přejít na článek


Sázení stromu na zahradě mateřské školy

Děti z celé školky využily pěkného podzimního počasí a vlastníma rukama pomohly zasadit strom na zahradě mateřské školy. V rámci ...
Přejít na článek


Pěvecký sbor Svitaváček ve Fabrice

Dne 30.1.2013 vystoupil pěvecký sbor Svitaváček ve Fabrice jako host na koncertě pěveckých sborů a souboru ZUŠ Svitavy. Během ...
Přejít na článek


Návštěva dopravního hřiště

Již tradiční červnovou návštěvu dopravního hřiště si užily starší děti z naší mateřské školy. Na hřišti se nejen vyřádily ...
Přejít na článek


Návštěva parku

V rámci prožitkového učení navštívili děti ze třídy AH místní park. Prohlédly si stromy i keře a v jezírku obdivovaly barevné ryby ...
Přejít na článek


Prožitkové učení - Policie v mateřské škole

Velký dík patří policistům z Obvodního oddělení policie ČR ve Svitavách, kteří přijeli dětem ukázat něco z policejní práce. ...
Přejít na článek