Aktuality, fotogalerie školní rok 2019-2020

 

Zimní čarování - Ledové království

Kouzelný prožitkový den se svými učitelkami prožily i nejmladší děti z C - pavilonu. Jejich třída se proměnila v ledové království ...
Přejít na článek


Sněhové hrátky a zkoumání

Letošní zima je zatím na sníh skoupá. Proto naše děti využívají ke hrám a experimentování každou sněhovou vločku. Starší děti z ...
Přejít na článek


Tříkrálové koledování

Tradici Tří králů si vyzkoušely nejmladší děti z C - pavilonu. V rámci prožitkového učení si vytvořily korunky a naučiliy se ...
Přejít na článek


Zimní čarování - Sněhová královna

Zimní měsíce si zpříjemnily děti z áčka prožitkovou hrou na sněhovou královnu.Děti si vyrobily korunky a dekorace k pohádce a celý ...
Přejít na článek


Veselý prosinec u nejmladších Berušek

Kouzelný a tvořivý prosinec prožily nejmladší Berušky z CD. Vše začalo čertovskou nadílkou a pokračovalo poznáváním vánočních ...
Přejít na článek


Koncert k 45. výročí pěveckého sboru Svitaváček

Děti z naší školky se zúčastnily koncertu k 45. výročí pěveckého sboru Svitaváček. Foto Jiří ...
Přejít na článek


Vánoce v muzeu

Svitavské vánoce - k těmto slovům patří muzeum, betlémy, cukroví, vánočky a voňavá hnízda. Tuto krásnou atmosféru si prožily ...
Přejít na článek


Vánoční pohoda v B - dolní

Pohodové předvánoční dny s návštěvou muzea, tvořivou besídkou pro rodiče a  Mikulášskou tradicí prožily starší děti z B - ...
Přejít na článek


Celoškolní projektový den - čertí a andělská školka, Mikulášská nadílka

Naše školka se proměnila v nebíčko a peklíčko. V rámci projektového dne si děti v maskách zasoutěžily, zatancovaly a čertovsky ...
Přejít na článek


Mikulášská besídka A - dolní

Mikulášskou besídkou s kulturním programem a nadílkou dárečků potěšily mladší děti ze třídy AD své rodiče, prarodiče a ...
Přejít na článek


Adventní zvonění aneb netradiční hudební nástroje

Děti se již moc těší na vánoce. Adventní čas jim ve školce zpříjemňují nejrůznější aktivity, například hra na netradiční ...
Přejít na článek


Adventní čas - pečení cukroví a perníčků

Na adventní čas se děti těší již dlouho. Je to čas pohádek, besídek, pečení perníčků. Čas písniček a čekání na vánoce....A ...
Přejít na článek


Předvánoční posezení třídy A - horní

Předvánoční adventní besídku si připravily pro své blízké děti ze třídy A - horní. Nejprve zazněly tóny flétny, následovaly ...
Přejít na článek


Předvánoční posezení s rodiči s tvořivou dílničkou - B - horní

Milé a tvořivé odpoledne prožily děti z  - B - horní. Připravily si pro rodiče pásmo písniček a říkanek, popřály jim pěkný ...
Přejít na článek


Barevný podzim u nejmladších berušek

Barevný podzim prožily nejmladší berušky z C - dolní. Děti velmi zaujala duha z lentilek, vyrobily si papírové draky s barevnými ocasy a ...
Přejít na článek


Pěvecký sbor „SVITAVÁČEK“ z MŠ Větrná ve Svitavách slaví své 45. narozeniny

  Pěvecký sbor „ SVITAVÁČEK“se narodil v roce 1974, ve snaze podchytit a rozvíjet hudebně nadané děti svitavských ...
Přejít na článek


Bořkova stavitelská dílna - podpora polytechnického vzdělávání

Starší děti se zúčastnily projektu SVČ Tramtáryje, který podporuje polytechnické kompetence dětí. Ve společnosti živých ...
Přejít na článek


Strašidelné dopoledne v C - pavilonu

Nejmladší Broučci a Berušky zažily halloweenské dopoledne. Třída se proměnila ve strašidelný zámek a dětičky ve veselá bílá ...
Přejít na článek


Výprava do vodárenského lesa - B - horní

Krásy, barvy a dary podzimního lesa se vydaly prozkoumat děti ze třídy B - horní. Pobyt v přírodě v každém ročním období je pevnou ...
Přejít na článek


Spolupráce se ZŠ Felberova - cvičení v tělocvičně

Naši malí sportovci využívají tělocvičnu základní školy Felberova. Získávají tím nejenom kladný vztah ke sportu, ale nenásilným ...
Přejít na článek


Děti učí děti - spolupráce se ZŠ Sokolovská

V rámci projektu děti učí děti si děti ze třídy B - horní  vyzkoušely mnohé vzdělávací aktivity. Velký dík patří starším ...
Přejít na článek


Celoškolní projekt - oslava Dne stromů

Ekologické činosti probíhají v naší mateřské škole v rámci celoškolního celoročního projektu Náš dub. Jeho součástí je i oslava ...
Přejít na článek


Hokejbalový turnaj mateřských škol

V rámci Týdne hokejbalu ve Svitavách ve spolupráci s oddílem TJ Sršni Svitavy proběhl v nově otevřené hale turnaj mateřských škol. ...
Přejít na článek


Broučci z C- horní a jejich pestrý program

Mladší děti z Broučků jsou velmi podnikavé. Se svými učitelkami navštívily obchod Hruška, vlastnoručně si usušily křížaly a ...
Přejít na článek


Výchova ke zdraví

Děti se hravou formou seznamují i s výchovou ke zdraví. Některé děti navštívily nemocnici, některé lékárnu a stanoviště sanitek. K ...
Přejít na článek


Zkoumání a experimentování na ekologické zahradě

Krásnou ekologickou zahradu s venkovní učebnou využívají děti z celé školičky. Zkoumají listy, stromy i plody podzimu. Celkově si ...
Přejít na článek


Činnosti s interaktivní tabulí

Všechny třídy starších dětí jsou vybaveny pro edukaci dětí interaktivní tabulí. Tuto techniku využívají díky certifikovaným ...
Přejít na článek


Tvořivý a hravý podzim v B - dolní

Plodů podzimu využívají k hrám a tvoření děti z BD.


Hrajeme si celý den - třída B- horní

Hra je důležitou částí činností dětí v mateřské škole.


Aktivní Broučci z C - horní se představují

Mladší děti ze třídy C - horní - Broučci zažily pestré září. Děto tvořily, poznávaly svět,  pracovaly s barvami, hrály si ve ...
Přejít na článek


Návštěva dětského oddělení v nemocnici

Děti z BD navštívily dětské oddělení v nemocnici. Seznámily se s provozem tohoto oddělení, s prací záchranářů a s činností ...
Přejít na článek


Byla jednou koťata....prožitkové učení

Láska k přírodě a  zvířatům je důležitým tématem v našem ŠVP. Nejlépe je zvířátka poznávat ,,naživo", proto děti měly ...
Přejít na článek


Pestré září u nejmladších Berušek

Nejmladší děti z Berušek se postupně zadaptovaly na mateřskou školu. S pomocí svých učitelek a chůviček se učí pracovat s barvou, ...
Přejít na článek


Zeleninový projektový den - zkoumání, ochutnávka, tvoření

Na projektový zeleninový den se těšily všechny děti. Že je zeleninka zdravá již vědí, ale nyní měly příležitost zeleninu ...
Přejít na článek


Ovocný projektový den - zkoumání, ochutnávka, tvoření

Ovocný den mají děti ve velké oblibě. Ovoce zkoumají všemi smysly a objevuje se i v  jejich grafických a pracovních činnostech. ...
Přejít na článek


Experimentování s barvami

Zkoumání a experimentování tvoří důležitou součást ŠVP. Starší děti v rámci barevných dnů experimentovaly s mícháním a ...
Přejít na článek


Žlutý sluníčkový den - projektový den

Sluníčko se nám na podzim občas schovává, ale naše děti si ho umí přivolat. Třeba žlutým, sluníčkovým dnem. Děti z áčka ...
Přejít na článek


Zahájení celoročního projektu cvičíme se zvířátky

Děti ze třídy B - horní jako první zahájily celoroční projekt Cvičíme se zvířátky, který podporuje sport a pohybové aktivity ...
Přejít na článek


Plavání

Starší děti zahájily hned v září ve spolupráci s plaveckou školou kroužek plavání.


Poznáváme naši školku

Děti z naší školičky zažily dobrodružnou výpravu po školce. Navštívily  paní kuchařky, paní pradlenu i ostatní provozní ...
Přejít na článek


Plnění ozdravného programu

Děti z ozdravného projektu započaly již začátkem září s plněním ozdravného programu. Cvičení s asistentkou, ozdravná flétna, ...
Přejít na článek


Naše krásná zahrada

Teplých zářijových dnů využívají děti z naší školičky k pobytu na zahradě. Ta poskytuje nejen sportovní a ekologické vyžití. ...
Přejít na článek


Hurá do školky

Děti se již po prázdninách nemohly dočkat aktivit v naší školce.