Preventivní program - ukázka policejní techniky, ukázka činnosti policejních psů

 

V rámci preventivního programu, který má za úkol potírat  sociálně patologické jevy, se děti z naší školky seznamují s činností poliice. Ať již se jedná o interaktivní ukázku policejní techniky nebo o ukázku výcviku policejních psů.

Policisté zodpovídali všetečné dětské otázky, ochotně vše předvedli a výchovně působili na děti v předškolním věku. Díky tomu se děti budou umět chovat v rizikových situacích.

Velký dík patří příslušníků Policie ČR i jejich čtyřnohým parťákům.