Návštěva učitelů ze Slovenska - Erasmus +

 

Do přínosného projektu Erasmus + je zapojena i naše mateřská škola. Program zajišťuje vzájemné návštěvy a sdílení zkušeností mezi pedagogy, což vede k prohloubení pedagogických kompetencí. Projekt nazvaný Učíme se navzájem je určen pro pracovníky mateřských škol. Slovenská delegace byla u nás uvítána tradičně chlebem a solí a pěveckým sborem Svitaváček. Kolegyně se zajímaly o EKO projekt Náš dub, o recyklaci odpadů a o dlouholetý Ozdravný program. S velkým zájmem si prohlédly školní výstavu Recyklohraní, kterou tvořily jak jednotlivé třídy se svými projekty, tak děti s rodiči. Děti slovenským učitelkám předvedly hravé třídění odpadů, činnosti s interktivní tabulí, chvilku ozdravné flétny, cvičení i taneček s ekologickou tematikou.