Oslava Dne stromů

 

 

V naší ekologicky profilované mateřské škole slavíme každoročně 20. října Den stromů. Hlavní činnosti se odehrávají na zahradě, kde děti na různých stanovištích sbírají přírodniny a plní ekologické úkoly.  Stromy též zkoumají a písněmi a tanečky ukládají k zimnímu spánku. Ve třídách se objevuje projektové téma ve všech činnostech – v rozvoji předmatematických představ i v poznávacích a výtvarných činnostech. Hlavní aktivitou však je zkoumání dřeva, kořenů, plodů a experimentování s nimi.