Návštěva dětského oddělení v nemocnici, návštěva lékárny, péče o zoubky - výchova ke zdravému životnímu stylu

 

Starší děti z pavilonu B navštívily v rámci zdravotně - preventivní výchovy a činností ve vzdělávací oblasti Dítě a jeho tělo dětské oddělení v nemocnici a záchranku. Další jejich kroky směřovaly do lékárny Alphega, kde se seznámily s jejím provozem. 

Děti z A - horní se na modelu i prakticky věnovaly nácviku správné péče o zuby.

Poděkování od dětí i učitelek patří zaměstnancům lékárny i svitavské nemocnice.