Plnění ozdravného programu - cvičení s fyzioterapeutkou A - pavilon

 

S novým školním rokem začalo v A - pavilonu i pravidelné rehabilitační cvičení, které je součástí dlouhodobého projektu Ozdravný program. Odborným grantem je fyzioterapeutka paní Jitka Patočková, která se zásadami cvičení a míčkování seznámila i rodiče na ukázkové hodině. 

Zásadou cvičení je pravidelnost, cvičení v malých skupinkách a individuální péče.

Aby byla zajištěna návaznost každodenního cvičení, opakují děti známé cviky se zdravotní asistentkou.