Režim dne

6.00 – 9.30 

 • ranní úkol pro děti a jejich rodiče
 • volné hry a činnosti dle volby dětí v centrech aktivit
 • spontánní učení ve skupinách
 • smyslové hry
 • individuálně pohybové aktivity
 • ranní kruh - vzájemné sdílení, místo pro nácvik písní, básní, poslech pohádek, řešení problémů
 • tělovýchovná chvilka (součástí je, mimo jiné, zdravotní cvičení)
 • logopedická chvilka
 • hygiena a svačina (probíhá průběžně)

9.30 – 11.30

 • příprava na pobyt venku
 • oblékání
 • pobyt venku
 • svlékání

11.30 - 12.15

 • hygiena
 • oběd

12.15 – 14.00

 • příprava na spánek
 • literární chvilka
 • odpočinek
 • klidové činnosti pro děti s malou potřebou spánku
 • oblékání

14.00 – 14.30

 • hygiena
 • svačina

14.30 – 16.00

 • odpolední zájmové aktivity

 

Denní režim je flexibilní, lze jej doplňovat, obměňovat dle podmínek, potřeb a zájmu dětí.