Celoškolní akce - sportovní den na stadionu

 

Krásnou sportovní kci připravily pro děti pracovnice z odloučeného pracoviště U stadionu. Několik na sebe navazujících sportovních aktivit děti velmi zaujalo. Sladká odměna a krásný diplom- to byla tečka za vydařeným dnem.