Oslava Dne Země - ekoprojekt Náš dub

 

V rámci celoškolního ekologického projektu Náš dub prožily děti na zahradě mateřské školy veselé a poučné dopoledne - slavily Den Země. Učitelky měly připravené stanoviště s různými úkoly, které děti s nadšením plnily. Zopakovaly si, jak správně třídit odpad, zachraňovaly planetu od znečištění, poznávaly přírodniny a živočichy. Měly též příležitost tvořit z přírodních materiálů.