Interaktivní výstava v muzeu

 

Starší děti z naší školičky si zahrály na detektivy na interaktivní výstavě ve svitavském muzeu.Hravou formou se seznámily s vystavenými výtvarnými díly a  dozvěděly se mnohé zajímavosti.Děti musely spolupracovat při řešení úkolů a odměnou jim bylo nalezení vzácného obrazu. Dopoledne  ukončila výtvarná dílnička.