Rozvoj předčtenářské gramotnosti - návštěva knihovny

 

Děti se seznamují s knížkami a literaturou v mateřské škole každý den. Vítaným obohacením vzdělávací nabídky byla návštěva knihovny s besedou o knihách.