EKO činnosti - Interaktivní stezka ke Dni stromů

 

Ekologické činosti probíhají v naší mateřské škole v rámci celoškolního celoročního projektu Náš dub. Jeho součástí je i oslava Dne stromů. Letos byly pro děti připraveny poznávací aktivity na zahradě MŠ, kde děti zkoumaly přírodniny,  stromy i kůru v přírodním prostředí. Další část interaktivní stezky probíhala ve spojovací chodbě, kde byly připraveny činnosti zdravotní, poznávací, manipulační, kreativní i předmatematické.