Povinné předškolní vzdělávání, individuální vzdělávání a podpůrná opatření MŠ